perfcms v1 5

  1. admin

    [SHARE] Mã nguồn PerfCMS v1.5 việt hóa

    Code theo kiểu wap CMS. Rất hay, có nhiềuchưc năng. hướng dẫn không có gì nhiều. upload lên host và chạy domain/setup/ . Lưu ý code không chạy trong thư mục con. bạn có thể cài sub cho nó chạy. Demo: đây Tải về nhá: Server Upwap.ru Server Tuoitrevn Server Zingme Server UpVn.Mobi trực...
Top