• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

opengx cho s60v3

  1. Hero

    Phần mềm tăng tốc S60V3, V5

    Mọi người sử dụng vi tính đã biết khái niệm OpenGL trong windows để tăng tốc hiển thị đồ họa cho card màn hình. Thế nhưng trong điện thoại thì sao? Nhằm hỗ trợ cho người dùng yêu quý dế yêu của mình k kém gì máy vitính, các nhà lập trình đang bắt đầu 1 xu hướng viết các pm hỗ trợ tăng tốc đồ...
Top