• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

nhung ky thuat up xu avatar 241

  1. T

    cách nhận biết đỏ đen khi đánh bài trong avatar

    Như tiêu đề..đầu tiên ace vào tiến lên,đánh 1k..nếu thắng,cứ 10k mà đánh 6 ván..sau đó sẽ thua,nhanh tay sang phỏm,vào đánh sẽ thấy bài đẹp. Đánh tầm 4 5 ván sẽ thua, ace lại out sang tiến lên.. Khi ace vào đánh tiến lên 1k mà thua,cứ tự tin sang phỏm mà hót xu..nhưng nên nhớ,thua 1phát là...
Top