ngưỡng

  1. C

    Lương cao ngất ngưởng vị trí nhân viên quản trị CSDL

    Hãng Oracle gần đây đã tiến hành một khảo sát về mức lương và sự hài lòng của người trả lời về mức độ yêu thích với công việc hiện nay họ đang làm. Sau đây là một số lợi ích thu được khi tìm hiểu và có chứng chỉ Oracle 1. Tạo nên sự khác biệt Có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn vì nhu cầu quản trị cơ...
  2. H

    Ngưỡng tối đa của tài khoản chính

    Các bạn dùng số trả trước chú ý: Số tiền tối đa có thể có trong tài khoản chính thuê bao trả trước là 99.999.999đ (dưới 100 triệu).
Top