• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

mwc2014

  1. Admin

    Nokia lên lịch cho sự kiện ở MWC2014: sẽ giới thiệu smartphone chạy Android?

    The Verge vừa đăng tải giấy mời của Nokia cho sự kiện gì đó vào sáng ngày 24 tháng 2 này tại gian hàng của họ ở Mobile World Congress 2014. Theo những gì rò rỉ cũng như những gì mình biết được thì Nokia sẽ giới thiệu chiếc điện thoại chạy Android, Normandy. Tuy nhiên mọi người cũng không ai dám...
Top