một số câu hỏi kiến trúc máy tính

  1. admin

    Giáo trình kiến trúc máy tính và đề trắc nghiệm kiến trúc máy tính

    Quyển này đọc cũng dễ hiểu nè các bạn! MỤC LỤC . GIỚI THIỆU TỔNG QUAN. GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. NỘI DUNG KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG . I.1 CÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH. a. Thế hệ đầu tiên (1946-1957) b. Thế hệ thứ...
Top