mod speed game army

  1. admin

    Hướng dẫn mod speeđ game ví dụ mod speed game army

    Giải nén game ra nhé. Dùng pm Download BytecodeEditor140.jar http://trananha2.net/file-163-BytecodeEditor140.jar.html (140.7kb ) để mod speed vào byte vào thư mục game menu trái>tìm kiếm>nhật từ khoá sleep ấn nút giữa vào file.class tìm kiếm đc methor>run. Vào đc phần run rùi ấn phím...
Top