mod dual screen game

  1. Hailan

    TUT Hướng dẫn mod Dual Screen trên mobile

    Đây là 1 mod khá mới trong cộng đồng wap việt. Dual Screen được phát triển bởi thanbai 2tek.org. Nó rất hay, ghép x2 1 java bất kì và hiển thị 2 cùng lúc trên 1 màn hình. Từ việc phải mod thủ công trênmáy tính thanbai đã phát triển Soft 2TPatcher để có thể mod dễ dàng trên chính chiếc mobile...
Top