mod chắc nhiệm cho john 4

  1. admin

    [share] mod trắc nghiệm cho johncms 4.x, và hướng dẫn cài đặt từ a->z

    Mới tải lên từ máy lên ai dùng nhớ thanks, Hướng dẫn cài đặt: tải về máy, rồi giải nén ra, tải tập tin image.zip lên thư mục public_html/images rồi giải nén, tải tập tin panel.zip lên thư mục public_html/panel rồi giải nén, tải lên tập tin index.zip lên thư mục...
Top