mod báo link hỏng vbb 4

  1. admin

    Share mod báo link hỏng cực đỉnh for vbb3.8.x

    Demo: CamNhan.Vn----product-chip_deluserallpost.zip (Báo link hỏng) Bấm vào báo link hỏng ở bên cạnh các link. Chức năng gửi mail về email admin: Nếu Link hỏng là rỗng hệ thống sẽ k gửi để tránh Spam và nếu link chỉ được F5 bên ngoài, k bấm vào báo link hỏng ở bên cạnh các link thì hệ thống...
Top