mobile photoshop vh crack

  1. admin

    Photoshop Mobile chỉnh sửa ảnh đã được VH và crack

    Giới thiệu: Phần mềm đã crack kích hoạt, vh full bởi thành viên Z4U (Mr_An). Nhưng chỉ xem ảnh ở E:/ thui nhé.vì không dẫn đến thư mục khác đc Rất nhiều hiệu ứng đẹp, công cụ chỉnh sửa ảnh đầy đủ (cắt, chèn, thêm text, x2-x4 ảnh in 1...), tạo ảnh trong suốt và chế độ 3d (hình hộp 6 cạnh...
Top