• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

linh kien may tinh

  1. H

    Tàu xe Tết: Nhà xe đòi tăng giá vé gấp đôi

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vé xe ở các bến tại Hà Nội đi nhiều tuyến những ngày tới sẽ tăng rất cao so với ngày thường. Có nhà xe đăng ký tăng giá vé lên gấp đôi. Nhiều tuyến tăng giá 50 – 60% Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành (Giám đốc Bến xe Giáp Bát) cho biết, đến thời điểm này...
Top