làm thông báo cho wapego

  1. Hailan

    Thông báo: wapego đã fix lỗi thành công 100%

    Bây giờ thì ae chơi wapego không sợ bị hack nữa rồi, haha
Top