• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

làm nhân vật trở nên trong suôt trong ảnh

  1. Smobi

    Share [Tut] Làm một vật trở nên trong suốt bằng PTS

    Kết Quả​ ​ ​ ​ Resources​ Park in autumn elk in the forest Bước 1 ​ Tải về và mở cả hai ảnh bằng Photoshop. Chúng ta sẽ làm việc với ảnh con hươu trước. Sử dụng Polygonal Lasso Tool hoặc công cụ mà bạn thích để tách hình ảnh con hươu ra khỏi background của nó và paste vào bức ảnh mùa...
Top