• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

l1

  1. Admin

    LG thêm phiên bản 3 SIM cho điện thoại Optimus L1 II

    Optimus L1 II, mẫu điện thoại Android có giá rẻ nhất của LG vừa xuất hiện thêm một phiên bản hỗ trợ tính năng 3 SIM với 3 sóng hoạt động cùng một lúc. Sản phẩm này vừa có mặt tại thị trường Brazil với tên gọi Optimus L1 II Tri (mã hiệu E475) mang tính năng tương tự như phiên bản gốc. LG Optimus...
Top