kĩ thuật mild lucid dream

  1. Hero

    Thông tin về Lucid Dream

    Lucid Dream 1. Trong ngày, liên tục hỏi "Tôi có mơ ước?" và kiểm tra thực tế bất cứ khi nào bạn nhớ. Trong thực tế, nếu làm nhiều, bạn sẽ tự động ghi nhớ nó trong giấc mơ và làm điều đó. 2 - Giữ một tạp chí giấc mơ . Đây có lẽ là bước quan trọng nhất đối với giấc mơ sáng suốt. Giữ nó gần...
Top