• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

image fuse cho s60

  1. NhokLove

    Image Fuse 1.01 ứng dụng lồng ảnh

    Ứng dụng lồng 2 ảnh vào nhau (mới test), đơn giản các bạn tự nghiên cứu nhé Đây là vài ảnh minh họa để hiểu rõ hơn Đây là ảnh dùng làm nền Ảnh lồng vào cái nền phía trên Và đây là kết quả Cài đặt : nên để mặc định độ trong suốt là 50%, nếu giảm thì ảnh nền càng mờ, ảnh lồng càng...
Back
Top