hướng dẫn sử dụng code wapbuilder zvn

  1. admin

    Share code wapbuilder zvn.mobi

    Demo online http://zvn.mobi Demo ảnh Code có đầy đủ chức năng của một wapbuilder game. Hướng dẫn sử dụng: Tải code về, upload vào root, giải nén và inport data Sửa thông số data trong inc/connect.php và user/binhluan/daikupj.php Tải xuống tuoitreit.vn_zvn.zip (885.95 KB) Theo daivietpda.vn
Top