hướng dẫn hack quyền admin johncms

  1. admin

    Hướng dẫn hack johncms qua bug

    Bug tại chữ kí diễn đàn, lỗi sql injection Cách hack: Vào sửa chữ kí, thêm vào dòng sau: Nghĩa là nó sẽ qua column rights và set rights = 9 Cách sửa: Mở mod/chuki.php Thay Bằng Xong
  2. admin

    Tut hướng dẫn chiếm quyền admin vbb trong data

    Tut này cho anh em học hỏi có rất nhiều trường hợp cần linh động. Ở đây mình sẽ hướng dẫn 3 cách cơ bản để chiếm quyền admin cách 1: change pass admin trong data cách 2: change adminpermissions cách 3: forget pass admin Yêu cầu: Có được info data của victim bao gồm...
Top