• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

hướng dẫn convert file video exe sang mkv

  1. Admin

    Hướng dẫn convert video exe sang mkv chi tiết bằng hình ảnh

    - Hiện tại 1 số trang chia sẻ phim đã không còn chia sẻ phim theo định dạng phổ biến như chúng ta thường xem như avi, mkv...mà chuyển sang 1 định dạng đó là exe. Điều này làm chúng ta không thể cho vào usb để cắm vào tivi để xem bình thường được. 1.Nguyên liệu - DShowPlayerCapture - K-Lite...
Top