hướng dẫn add vbb vào byethost

  1. admin

    Hướng dẫn tạo forum vbb trên byethost toàn tập

    Bước 1: tạo host Đầu tiên bạn cần có 1 host để đưa web của bạn lên mạng. Bạn hãy vào đây để đăng ký 1 Host Free. Bạn hãy vào đây để đăng ký: http://byethost.com/index.php/free-hosting/news Bạn đền các thông tin cần thiết : Pass nên đánh 6 ký tự Nên dùng Gmail Sau đó nhấn Register Sau...
Top