huong dan tao favecon cho wapego

  1. Hailan

    Tạo favicon trực tuyến cho wapego nè

    Để tạo favicon làm biểu tượng cho wapego, ae vào: http://favicon.co.uk up ảnh muốn tạo và chọn cỡ ảnh muốn tạo là 16x16
Top