hướng dẫn sử dụng rsl host cpanel11

  1. admin

    Hướng dẫn sử dụng host cpanel 11 bằng hình ảnh

    Mình làm hướng dẫn này dành cho newbie nhé, pro xin đừng chém lúc đầu ai cũng ngỡ ngàng hết mà :D 1. Đăng nhập khi bạn có info host sẽ bao gồm - ip host - user - pass - nameserver - ....... bạn đăng nhập theo địa chỉ sau: - theo ip host (ví dụ ip host là 66.96.214.181) thì bạn sẽ đăng...
Top