hướng dẫn rsl kloxo

  1. admin

    Hướng dẫn sử dụng RSL kloxo

    Vào Administration > Resource Plan > Add plan để tạo các gói host Vào tiếp Client > Add client để tạo host và điều chỉnh gói host cho tài khoản đó Nguồn: TUOITREIT.VN Khẳng Định Đẳng Cấp Teen Việt
Top