• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

huong dan mod dual screen java army2

  1. Hailan

    TUT Hướng dẫn mod Dual Screen trên mobile

    Đây là 1 mod khá mới trong cộng đồng wap việt. Dual Screen được phát triển bởi thanbai 2tek.org. Nó rất hay, ghép x2 1 java bất kì và hiển thị 2 cùng lúc trên 1 màn hình. Từ việc phải mod thủ công trênmáy tính thanbai đã phát triển Soft 2TPatcher để có thể mod dễ dàng trên chính chiếc mobile...
Top