hương dan lam wap up load tren wapka

  1. nhokzodanh

    Share hướng dẫn tạo wap upload wapka

    B1. Tao 11 trang moi: 1. Trang chu upload 2. Trang up game 3. Trang up hinh 4. Trang up theme 5. Trang up nhac 6. Trang up file zip, rar 7. Trang chu game 8. Trang chu hinh 9. Trang chu theme 10. Trang chu nhac 11. Trang chu file zip, rap. B2. Vao File maneger tao 5 thu muc: game...
  2. L

    Hướng dẫn làm wap upload bằng wapka

    Demo đây Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>> File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac. Vào site-3 tạo forum structured on themes. ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>> new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5...
Top