huong dan hack vang tren s40

  1. tubotocdo

    Hướng dẫn Hack Shop Java Game với Bytecode Editor s40

    Bài viết này được thực hiện bởi thingking và tubotocdo. Tải Bytecode Editor Tiếng Việt ]http://upwap.ru/1538787 Nhiều anh em đã biết, và một vài hình ảnh... Giải nén file jar ra 1 thư mục Cảm giác lần đầu tiên Edit shop được một game rất thú vị. ....Nhưng làm...
Top