huong dan dns domain tu pavietnam ve xtgem

  1. U

    Hướng dẫn Hd trỏ domain từ pavietnam về xtgem

    Cái này chắc nhiều người chưa biết nên share cho ae . Bạn đăng nhập vào pavn rồi chọn cname(alias) , addres điền : xtgem.com cả 2 ô record đầu tiên nhé . Nhấn lưu record vào xtgem > đật tên miền > nhập domain và park . Xong rồi đó
  2. admin

    [HOT] Hướng dẫn dns domain từ pavietnam về xtgem

    Cái này thấy chưa bạn nào làm được,mình lại thấy rất dễ :| các bạn trỏ ip với kiểu A về ip: 188.95.50.112 Như hình: Kết quả là: đây
Top