huong dan dang ky nick avatar it ky tu

  1. carot_ls

    Hướng dẫn đăng kí nick avatar chứa ký tự đặc biệt

    B1. Tải pb avatar mod kí tự đặc biệt bất kì. B2. Vào pb avatar mod ki tự đặng biệt vào đăng ký nick. Nhập nick muốn đăng ký chứa kítự đặc biệt vào. Nhập mật khẩu. Nhấn đăng ký. Máy hỏi truy cập mạng. Nhấn có. Nếu hiện lên dòng tên tài khoản đã được người...
Top