• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

huong dan chặn ip wapego

 1. Admin

  Hướng dẫn không cho phép đăng ký hơn 1 nick trên 1 ip cho johncms

  Để ngăn chặn thành viên đăng ký quá nhiều nick trên 1 ip bạn làm như sau Thêm đoạn code sau vào tập tin registration.php $ktip = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`ip`) FROM `users` WHERE `ip`='" . core::$ip . "'"), 0); if ($ktip == 1) { echo '<div class="rmenu">Bạn không...
 2. Admin

  [Share] code chặn IP bằng javascript

  Script ban IP - cấm một số (hoặc một chuổi) địa chỉ IP m Vô hiệu hóa tất cả các wap khi gặp IP hoặc chuổi IP bị cấm. code có thể dùng cho xtgem,wen.ru, html code nay viết chia sẻ cho các bạn khong thạks thì thì ...khong có tác dụng nhé...:D <script...
Back
Top