huong dan cai discuz x2

  1. admin

    [X2] Discuz X2 dành cho forum teen

    Chưa cài những plugin đầy đủ, nhưng cơ bản là ổn. Shoutbux, TopX, Tâm trạng, Skin, các chuyên mục, chia cột subforum, Sidebar, đàn Guitar, Games Contra, mario, Google +1. Demo: Cách cài đặt: 1: Giải nén và upload lên hosting 2: Tạo CSDL và import data vào 3: Sửa 3 file config của code...
Top