huong dan auto wap

  1. admin

    Hướng dẫn auto wap/web toàn trang (xtgem html)

    Anh em tạo 2 thư mục tên là web và mobile. Mở web ra tạo files head.js đưa code của head web vào dùng js nha, tiếp theo là foot.js đưa code của foot web vào rồi mở folder mobile ra và tạo 2 files giống hệt ở web và làm tương tự như web Ra thư mục gốc xoá hết code ở _header và _footer rồi dùng...
Top