• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads776 tang to c luo t wep cho ucweb html

  1. carot_ls

    tăng tốc lướt wep cho ucweb.

    Như anh em thấy có rất nhiều forum diễn đàn đã nói về cái này rồi. Đó là cài đặt cổng proxy cho ucweb thao tác như sau: Bấm menu > phím 7 > phím 1 > cài đặt mạng thì anh em bật cái cài đặt máy chủ proxy lên ở kái khung thì anh em điền kái này vào > 192.849..233.30:8080 sau đó chố tên miền...
Back
Top