http tuoitreit vnthreads774 giu g oxycube nha n mo i die n thoa i html

  1. carot_ls

    Giúg oxycube nhận mọi điện thoại.

    Mình thấy có rất nhiều bạn trên diễn đàn hỏi về việc oxycube không nhận điện thoại và khôngkết nối được. Nguyên nhân là do một số loại điện thoại mới ra oxycube không update cơ sở dữ liệu do vậy không nhận diện và không kết nối được với điện thoại. Vì vậy mình viết bài này để hướng dẫn các bạn...
Top