http tuoitreit vnthreads746 kha c phu c the nho bi lo i html

  1. carot_ls

    khắc phục thẻ nhớ bị lỗi

    ĐẾN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN MÀ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THẺ NHỚ, HOẶC THẺ NHỚ BỊ LỖI THÌ BẠN KHOAN HÃY QUĂNG NÓ ĐI NHA, TRỪ KHI THỰC HIỆN CÁC CÁCH SAU MÀ PÓ TAY...... Một Số Cách Format Thẻ Nhớ Bị Lỗi Cách 1: Format bằng chính máy của mình Đây là cách đơn giản nhất, nếu được xin chúc...
Top