• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads746 kha c phu c the nho bi lo i html

  1. carot_ls

    khắc phục thẻ nhớ bị lỗi

    ĐẾN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN MÀ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THẺ NHỚ, HOẶC THẺ NHỚ BỊ LỖI THÌ BẠN KHOAN HÃY QUĂNG NÓ ĐI NHA, TRỪ KHI THỰC HIỆN CÁC CÁCH SAU MÀ PÓ TAY...... Một Số Cách Format Thẻ Nhớ Bị Lỗi Cách 1: Format bằng chính máy của mình Đây là cách đơn giản nhất, nếu được xin chúc...
Back
Top