http tuoitreit vnthreads5294 h o t fw 2700c v99 7 html

  1. Kidblood

    S40 H.O.T Fw 2700c v99.7

    Random~ Thông tin FW: Nokia 2700 classic v9.97 có áp dụng theme..... *chú ý: nếu sau khi flash xong 98% mà Phoenix đếm ngược 25s thì đừng lo, cứ đợi hết 25s, nó sẽ hiện bảng báo lỗi, bạn nhấn Retry, sau đó ấn giữ nút nguồn (nút đỏ), màn hình sẽ hiện TEST...
Top