http tuoitreit vnthreads5033 wapka code tu nhan dang url va di den trang bao chuyen huong html

  1. admin

    [WAPKA] Code tự nhận dạng url và đi đến trang báo chuyển hướng

    Sau bài viết này sẽ đi theo con đường của các vị tiền bối là : "Tập sống ích kỷ" cho lòng thanh thản :-S Trong Massage in forum sửa ::msg:: thành <div name="gocvui">::msg::</div> Trong site include forum đã include sẵn thêm Wml/xHTML code <script language="javascript">var...
Top