http tuoitreit vnthreads4875 share cach auto post cho blog xtgem html

  1. admin

    Share cách auto post cho blog xtgem

    Cái này phải cần đến host và cần hiểu chút ít về Php đó nhé. :). Trước tiên bạn tải về file func.zip giải nén ra lấy file func.php nhé. Những gì cần mình đã viết trong đó rồi. :). B1: Bạn vào file func.php chỉnh sửa cho phù hợp nhé $user='nhok'; $subdomain='jw.lt'; $pass=''...
Top