• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads4564 share code mtblog blog mobile cua mr tam html

  1. Hailan

    Share Code MTBlog Blog Mobile của Mr.Tâm

    Đầu tiên là chức năng: *Blog: -Tags bài viết -Top Tags tìm kiếm -Bình luận, đánh giá blog. -Rewrite Url. -Đính kèm tập tin -..v.v. *Quản lý: -Thùng rác lưu trữ bài ẩn. -Cài đặt hệ thống. -Quản lý thể loại -..v.v. *Ngoài ra còn vài chức năng lẻ như liên hệ admin trên blog, rss, text...
Top