http tuoitreit vnthreads443 tut sql up shell local tong hop html

  1. admin

    Tut SQL + up shell +local (tổng hợp)

    Tut này bao gồm 3 phần : 1.Tìm site lỗi SQL và khai thác 2.Login với quyền admin để up shell 3.Local sang các site khác cùng server http://www.mediafire.com/?xr10n8nczr8du9q sưu tầm :D
Top