http tuoitreit vnthreads4429 share mod trac nghiem v2 cho johncms 4 x html

  1. admin

    Share mod trắc nghiệm v2 cho johncms 4.x

    Cập nhật các chức năng sau: - Hiện user gửi câu hỏi. - Thêm bình luận. - Fix một số chức năng khác. Mod chia làm 2 bản: 1 bản là nguyên gốc v2 dành cho ai chưa add Trắc nghiệm và 1 bản update sang v2 dành cho những ai đã cài rồi. Hai bản đều có thêm image đầy đủ (lúc trước share thiếu...
Top