http tuoitreit vnthreads411 phan tich bai tho tay tien cua quang dung html

  1. admin

    Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

    Mọi cuộc chiến tranh rồi sẽ qua đi, bụi thời gian có thể phủ dày lên hình ảnh của những anh hùng vô danh, nhưng văn học với sứ mệnh thiêng liêng của nó đã khắc họa một cách vĩnh viễn vào tâm hồn người đọc hình ảnh những người con anh hùng của đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc...
Top