http tuoitreit vnthreads3949 han che local attack cho vbb html

  1. admin

    Hạn chế local attack cho vbb

    Mình viết bài này với mong muốn chia sẻ kiến thức, hiểu biết cá nhân. Bác nào pro đừng chê, ai có ý kiến gì xin post tại đây để mọi người thảo luận. Ngày nay, các diễn đàn giải trí, diễn đàn thpt trường học,... và các diễn đàn lớn nhỏ khác nếu bảo mật kém đều có thể bị hack dễ dàng. Cách tấn...
Top