http tuoitreit vnthreads3253 s60v3 phan mem basic data symbian 3 belle v1 1 html

  1. S

    [s60v3] Phần mềm Basic Data Symbian ^3 - Belle (v1.1)

    Widge này có các tínhnăng sau đây: - Hiển thị trạng thái pin; - Hiển thị mạng lưới ánh sáng; - Hiển thị thời gian; - Hiển thị ngày trong tuần và ngày. (Màu sắccủa ngày lễ được thay đổi thành màu đỏ.) Các ứng dụng không đòi hỏi phải có chữ ký Bạn có thể dễ dàng cài đặt nó. Contributor: quý...
Top