http tuoitreit vnthreads3037 share code hien thu cung trong profile cho johncms html

  1. admin

    Share code hiện thú cưng trong profile cho johncms

    Code này chắc chưa wap nào có hôm nay tớ xin mạo muội share .có gì sai xót ae lượng thứ Hướng dẫn : B1 : Import data này vào phpadmin : Tải xuống pets.zip (0.7 KB) Mở file profile.php trong users ra. Tìm $total_photo = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_album_files` WHERE...
Top