• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads29353 khac phuc dau cham than khi bat wifi html

  1. Admin

    Hướng dẫn khắc phục dấu chấm than khi bắt wifi

    Vào Run gõ CMD (có thể mở Run bằng cách tổ hợp phím Winkey + R) Gõ tiếp CD\ Gõ tiếp IPCONFIG /FLUSHDNS Mục đích là để dọn dẹp cache của IP Sau đó gõ tiếp IPCONFIG /RELEASE Chờ 1 lúc để windows giải phóng IP của bạn (lúc này địa chỉ IP về 0.0.0.0) Sau đó gõ tiếp IPCONFIG /RENEW Để...
Top