http tuoitreit vnthreads2789 share code flood user johncms no protect with captcha html

  1. mày.hả.bưởi

    [share] code flood user johncms no protect with captcha

    Đây là code chuyên dùng để flood create user hàng loạt forum johncms không có dùng captcha. Nói chung là flood ngon tùy theo từng host ... Nếu copy code này thành 5 6 cái rồi đem đặt ở 2 3 cái host khác nhau đồng thời run cùng 1 lúc, tấn công cùng 1 "em" thì đảm bảo trong vòng không quá 5 phút...
Top