http tuoitreit vnthreads2704 share code ghep lua vao anh html

  1. S

    [Share] Code ghép lửa vào ảnh

    Code giúp resize 1 bức ảnh sau đó ghép khung ảnh lửa cháy vào rất hay, bạn còn có thể chọn kích thước ảnh cho vừa màn hình. Demo ảnh: Demo code : 301 Moved Permanently http://cuongpro.vn.gp/fire.zip
Top