• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads1980 cach tao site map cho wap web don gian ma hieu qua html

  1. Admin

    Cách tạo site map cho wap/web đơn giản mà hiệu quả

    Đầu tiên đăng nhập vào Admin ->Permalink->Chỉnh đuôi url mà bạn mong muốn. Điều kiện cần: - Một Blog Dbs Nha - Một chương trình chỉnh sửa (Notepad++), để sửa lại theo yêu cầu ở Bước 2 - Internet (mạng mạnh 1 chút cho các website lơn gần 500 hoặc hơn 500 link) Hướng dẫn bạn tạo sitemap tại...
Back
Top