http tuoitreit vnthreads1980 cach tao site map cho wap web don gian ma hieu qua html

  1. admin

    Cách tạo site map cho wap/web đơn giản mà hiệu quả

    Đầu tiên đăng nhập vào Admin ->Permalink->Chỉnh đuôi url mà bạn mong muốn. Điều kiện cần: - Một Blog Dbs Nha - Một chương trình chỉnh sửa (Notepad++), để sửa lại theo yêu cầu ở Bước 2 - Internet (mạng mạnh 1 chút cho các website lơn gần 500 hoặc hơn 500 link) Hướng dẫn bạn tạo sitemap tại...
Top