http tuoitreit vnthreads1857 thay trinh phat nhac cho s40 html

  1. admin

    Thay trình phát nhạc cho s40

    1.Đầu tiên m.n down skin.zip về rùi dùng bule ftp giải nén ra ngoài thẻ nhớ. 2.thoát ra ngoài vào thư mục predefhiddenfolder\backup\defaul.nbf( khôi phục sao lưu). 3..vào trình fát nhạc và test... *.thay skin: 4..vào thư mục predefhiddenfolder\predefmediaplayer xóa file.nfl đi. 5..vào thư...
Top